top of page

VITAAL EN ZELFSTANDIG

Dé oudere bestaat niet. Toch?

De ene persoon van 75 jaar is energiek, onafhankelijk en fit. De andere 75-jarige

is niet meer mobiel en heeft dagelijks ondersteuning en (mantel)zorg nodig.

De behoeften van zelfstandig wonende ouderen aan ondersteuning en zorg 
verschillen daarom enorm en zijn persoonlijk. Wat er nodig is om zelfstandig te blijven wonen is erg verschillend en persoonlijk. 

Vitaal en zelfstandig worden, zijn en blijven
is daarom van groot belang voor alle (aankomende) ouderen. Vitaliteit en zelfstandigheid zijn nodig om fijn te kunnen blijven wonen en te genieten van het leven. Preventie is hierin vooruitdenken en
vooruit doen; voordat de (medische) eerstelijnszorg zich aandient. 

Samen met u wil ik onderzoeken op welke vlakken er winst te behalen is voor u.
Alles aansluitend en passend bij uw behoeften, normen, waarden en wensen. 

Hierin kunnen we samen onderzoek doen
met als uitgangspunt Positieve gezondheid.
Het accent ligt niet op beperkingen of ziekte maar juist op u als mens , uw veerkracht
en wat uw leven betekenisvol maakt. 

Vanuit een brede benadering levert dit een bijdrage aan uw vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. U blijft altijd zelf de regie voeren. Dit doen we aansluitend op uw waarden en normen en uitgaande van
uw persoonlijke behoeften. 

Een gezonde leefstijl draagt bij aan
uw vitaliteit en kwaliteit van leven.
Hierin kunt u uw omgeving het werk
laten doen. Nieuwsgierig geworden?
Graag vertel ik u hier meer over. 

Een

nieuw pad ontstaat

door

het te 

bewandelen

Chinees gezegde

WAT IS VITALITEIT? 

Bij vitaliteit, letterlijk ‘levenskracht’, staan drie begrippen centraal: energie, motivatie en veerkracht 

 

Bij energie gaat het over jezelf ‘energiek voelen’. Bij motivatie draait het om de mogelijkheid om doelen te stellen in het leven, en moeite willen doen deze te halen.

Veerkracht is de persoonlijke kracht om met de dagelijkse ups en downs om te gaan. 

Een vitaal persoon heeft dus de kracht,
de wil en het vermogen om op een positieve manier zijn of haar leven in te richten.
Op deze manier heeft u meer invloed op
uw zelfstandigheid en de regie in uw leven. 

Beweging speelt vaak een grote rol voor
de mate van vitaliteit. Beweging die past bij
de persoon en wenselijk is geeft een enorme boost op mentaal, fysiek en mogelijk sociaal vlak. Voldoende beweging verhoogt de mobiliteit, de kwaliteit van leven en kan
de levensduur aanzienlijk verhogen.  
Verder hebben voeding, het slaappatroon
en de omgeving invloed op de vitaliteit.
Niet alleen de sociale omgeving,
maar ook de woon- en recreatieomgeving. 

Waar het nu om gaat is hoe vitaal voelt u zich? Bent u daar tevreden mee? Wat zijn uw wensen en behoeften in uw vitaliteit en zelfstandigheid? Hier kan ik u als seniorencoach op een professionele manier in begeleiden. 

bottom of page