top of page

PROFESSIONALS

De zorgprofessionals als huisartsenpraktijken, wijkteams en psychologen worden steeds

meer overbelast door de kanteling in de zorg

en de aanloop naar de dubbele vergrijzing.

De meeste aandacht vanuit de professionals, tijd en energie gaat naar de curatieve zorg,

de achterkant. 

Senioren Vitaal wil juist insteken op preventieve zorg en actief zijn aan de voorkant. Dit vóór de eerstelijnszorg nodig is. Senioren Vitaal geeft advies, coaching en begeleiding waarin eigen regie, vitaliteit en zelfredzaamheid centraal staan en zo lang mogelijk behouden kunnen blijven. Zoals het spreekwoordelijke hier passend is: ‘voorkomen is beter dan genezen’. 

Senioren Vitaal geeft ondersteuning op gebied van welzijn en vitaliteit. Een seniorencoach

kan van grote waarde zijn als aanvulling

op het zorgaanbod Ouderenzorg vanuit

de Huisartsenpraktijk. Dit sluit volledig aan

bij de toekomstvisie Huisartsenzorg 2022

vanuit NHG- LHV. 

Deze toekomstvisie pleit voor lokale en regionale samenwerkingsverbanden om patiënten een breed zorgaanbod aan te kunnen bieden. Daarmee is het mogelijk de zorg aan

de patiënt in de buurt te blijven leveren terwijl de samenwerking verder weg, eventueel virtueel, is georganiseerd. 

Afhankelijk van de behoefte van invulling,

de doelen, wensen en behoeften vanuit een HAP kan hier coaching, advies en ondersteuning voor ouderen ingezet worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld huisbezoeken, leefstijl interventies en de interventie Positive Health. 

Een andere pijler van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 is de ondersteuning

van mantelzorgers vanuit de HAP. 

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze maatschappij en hebben veelal een cruciale rol als het gaat om preventie van overbelasting van kwetsbare ouderen. Hierbij is het van

groot belang dat de mantelzorger zelf niet overbelast raakt en voldoende handvaten

en ondersteuning aangeboden krijgt. 

Hierin heeft Senioren Vitaal een aanbod

wat mantelzorgers proactief helpt

en zeker gaat ondersteunen. Deze versterking

van de mantelzorgers is in de vorm

van groepsbijeenkomsten. 

Zo ook voor alle andere zorg professionals

kan Senioren Vitaal van grote toegevoegde waarde zijn als aanvulling en extra ondersteuning in de zorg voor (aankomende) ouderen. Deze invulling kan passend en

op maat gesneden worden gericht op

de behoefte, de activiteiten en doelen van

uw praktijk of organisatie. 

 

Vitaliteit is de rode draad in het vizier van

een seniorencoach. Dit met uitgangspunt preventie en met als doel senioren zoveel mogelijk autonoom en zelfredzaam te laten zijn en blijven. Een sterke vitaliteit, letterlijk 'levenskracht', heeft als basis lichamelijke beweging en een gezond leefpatroon. 

Beweging die persoonlijk passend en haalbaar is geeft een enorme boost op mentaal,

fysiek en mogelijk sociaal vlak. Beweging

geeft nieuwe energie en levert een grote meerwaarde om op een positieve manier

met wil, kracht en eigen vermogen het leven

zo goed mogelijk verder in te richten. 

Senioren Vitaal informeert u graag over verdere mogelijkheden in samenwerking

en over gezamenlijke kansen in de zorg

voor ouderen. 

bottom of page