top of page

DE MANTELZORGER

De mantelzorger, dichtbij en liefdevol.

Vaak ongevraagd en onverwachts. 

WAT IS MANTELZORG EIGENLIJK?

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen. Het gaat om vrijwillige en onbetaalde hulp die de gebruikelijke hulp van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt. 

Mantelzorgers hebben een cruciale rol als

het gaat om preventie van overbelasting

bij kwetsbare ouderen. Zij zijn van onschatbare waarde. Zij helpen kwetsbare ouderen, zodat zij langer thuis kan blijven wonen. Daarbij is van groot belang dat mantelzorgers zelf niet overbelast raken en voldoende handvatten hebben om deze ondersteuning te kunnen (blijven) bieden. Nu en in de toekomst.

Wat is daarbij nodig en hoe kan Senioren Vitaal hierbij ondersteunen? 

De seniorencoach ondersteunt en versterkt

de mantelzorger proactief, door de belasting in kaart te brengen. Hierdoor worden symptomen en signalen van overbelasting vroegtijdig herkent en voorkomen.

Deze ondersteuning kan zowel individueel

als in een groepsverband ingezet worden. 

HERKENT U BIJ UZELF
ALS MANTELZORGER
HET VOLGENDE MISSCHIEN?

 • Bent u bekend met informele en formele organisaties die u uiteenlopende ondersteuning kunnen bieden? 

 • Hoe ervaart u de balans in de draaglast t.o.v de draagkracht ? 

 • Als u tegen uw grenzen aanloopt met
  de zorg voor uw naaste. Durft u en kunt
  u hulp vragen? En zo ja, bij wie? 

 • Ervaart u dat zorgverleners zoals thuiszorgmedewerkers, 
  wijkverpleegkundigen of de huisarts, voldoende oog hebben hoe het met
  u als mantelzorger gaat? 

Senioren Vitaal kan op een professionele manier de mantelzorger op meerdere
fronten bijstaan en begeleiding geven,
om het netwerk rondom de zorg voor de zorgvrager te verstevigen of uit te breiden en daarbij zelf in balans te blijven.
Deze begeleiding is afgestemd op uw persoonlijke situatie en (sociale) omgeving. 

bottom of page