top of page

GEMEENTEN

Vitaliteitsclubs als sport- en beweeginterventies in de wijk. 

 

Als gemeente heeft u de zorg en aandacht voor ondersteuning van ouderen in uw regio.

U bent zich ervan bewust dat het stimuleren van een actieve leefstijl ervoor zorgt dat ouderen langer vitaal blijven en daardoor langer thuis kunnen blijven wonen.

Ook helpt een actieve leefstijl om sociaal contact te onderhouden en gaat het eenzaamheid tegen. 

Wellicht is het voor u interessant om u

te buigen over preventieve sport- en beweeg interventies. Vroeg signalering kan hierdoor ingezet worden. Dat helpt zwaardere zorg voorkomen. Met plezier informeer ik u hierover. 

Veel zelfstandig wonende ouderen voldoen

niet aan de dagelijkse beweegrichtlijnen van de gezondheidsraad. (minstens 150 minuten matig intensief bewegen per week).

Terwijl regelmatig bewegen juist een

grote positieve invloed heeft op de fysieke

en mentale gezondheid van ouderen.

Veel ouderdomsziekten zoals diabetes,

hart en vaat- ziekten en osteoporose

worden voorkomen of vertraagd door een gezonde leefstijl. Daar is bewegen een belangrijk onderdeel van. 

Lichaamsbeweging is het allerbelangrijkste om spierkracht, reflexen, coördinaties

en soepelheid te onderhouden. Bij ouderen vermindert bewegen het risico op vallen

en versterkt het de zelfredzaamheid.

De mobiliteit, kwaliteit van leven en

de levensduur kunnen door bewegen aanzienlijk verhoogd worden. 

De meeste al bestaande sport- en beweeginterventies hebben echter belangrijke beperkingen. Deze interventies hebben vaak een beperkte duur terwijl juist continuïteit

zo van belang is. Ten tweede zijn veel interventies kostbaar door gebruik van locatie, materialen en professionals.

Terwijl beweging juist laagdrempelig

en toegankelijk zou moeten te zijn voor iedereen, iedere dag. Als laatste kunnen de bestaande interventies vaak niet gemakkelijk opgeschaald worden omdat er professionals bij betrokken zijn. Deze drie beperkingen

zijn te ondervangen als men inzet op coaching in plaats van professionele begeleiding. 

Je kunt

de wind niet veranderen maar wel

de stand van

de zeilen.

VITALITEITS CLUB

Een Vitaliteits club functioneert en bestaat

op basis van Peercoaching. Deze Vitaliteits club heeft als doel mensen te verleiden tot beweging. Hierin proberen mensen

gezamenlijk een doel te bereiken er is sprake van onderlinge gelijkheid. 

Door dichtbij in de wijk een zelf organiserende beweeggroep op te richten is duurzaamheid

de uitkomst. Hierdoor is bewegen voor iedereen heel goed mogelijk en zeer toegankelijk gemaakt. Ouderen bewegen zo meerdere

keren per week samen in groepsverband

en zijn op een positieve en gezonde manier actief bezig in de buitenlucht. 

De keuze voor het inzetten van een Vitaliteitsclub is dat u als Gemeente inzet

op preventie en dus gezondheidswinst.

U zet in op het versterken van de vitaliteit

dus de levenskracht van de ouderen in uw gemeente. Dit ondersteunt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Naast deze winst zal

het sociale aspect als positief en plezierig ervaren worden. 

Graag wil ik u als seniorencoach verder informeren over deze kansen en mogelijkheden om ook in uw gemeente

dit ondersteunende aanbod in vitaliteit

neer te kunnen zetten. 

Het voorstel zou kunnen zijn dat u

deze interventie op projectbasis aanstelt.

De opstartfase en verdere begeleiding kan ik volledig voor u uitvoeren. Dit begeleidingstraject zal van bepaalde tijd zijn. Daarna kan het "losgelaten" worden en zal het een zelf organiserende club zijn. Er zijn inmiddels al een aantal Vitaliteits clubs actief in Nederland waardoor er al ruimschoots bewezen resultaat is geboekt en al veel ervaring is opgedaan. 

Heb ik uw interesse gewekt en wilt u meer weten? Dan ga ik graag met u in gesprek 

bottom of page