top of page

AANBOD 

 

De Nederlandse overheid verwacht meer

en meer dat we zoveel mogelijk voor

ons zelf zorgen en voor onze naasten. De zogenaamde participatie maatschappij.

Er komen met het ouder worden veel

en steeds nieuwe vragen om de hoek. Tegelijkertijd is dit een periode met veel veranderingen en meestal bijkomende (ongevraagde) beperkingen.

Een levensfase die vraagt om enorme flexibiliteit, creativiteit en aanpassingen. 

Door onze welvaart en door positieve ontwikkelingen vanuit de gezondheidszorg

en wetenschap worden we gemiddeld veel ouder. Daarbij loopt het aantal oudere mensen de komende jaren op.

Dit is de dubbele vergrijzing waarop

we ons mogen voorbereiden. 

Eigen regie, vitaliteit en zelfstandigheid spelen daarbij een centrale rol. Hoe kunt u dit krijgen en zoveel mogelijk behouden in de toekomst? Sommige ouderen kunnen hierbij wel wat hulp gebruiken. Het gaat hier om de heroriëntatie van de persoonlijke kwaliteiten van u als senior. 

Het uitgangspunt is focus op preventie;

voordat de (medische) eerstelijnszorg zich aandient. Bij preventie zijn 3 onderdelen van belang: de lichamelijke, psychische gezondheid en de sociale omgeving. 

Als seniorencoach wil ik ouderen begeleiden

en samen onderzoek doen naar mogelijkheden op het gebied van sociaal emotionele thema’s. Deze begeleiding en ondersteuning bied ik aan vanuit Positieve gezondheid en een scala

van interventies. Zo gaan we samen ontdekken naar wat er mogelijk is. 

Wanneer we

niet langer in

staat zijn om

een situatie
te veranderen, worden we uitgedaagd
onszelf te veranderen

Viktor Frankl

THEMA'S

De begeleiding in coaching kan
zijn rond
sociaal-emotionele persoonlijke thema’s als: 

De begeleiding in coaching rond sociaal-emotionele persoonlijke thema’s kan zijn: 

 • Eigen regie en zelfstandigheid 

 • Veranderingen in gezondheid
  en/of mobiliteit 

 • Zingeving, wat maakt het leven
  voor u de moeite waard ? 

 • Reflectie en innerlijke rust 

 • Verlies- en rouwverwerking 

 • Eenzaamheid en kwetsbaarheid 

 • Sociaal netwerk en
  ondersteunende relaties 

 • De kracht van ouderdom weten te vinden 

 • Een partner met dementie 

 • Het naderende levenseinde 

Allemaal thema’s die van belang kunnen

zijn en bijdragen aan een betekenisvol leven. Andere thema’s die ertoe doen zijn:

positief denken, optimale voeding, herstelmomenten en actief bewegen.

 

Vragen kunnen ook zijn: hoe ga ik om met depressie, angst, stress en veranderingen? 

Dit kunnen belangrijke vraagstukken zijn

die onrust kunnen geven. Samen met u ga

ik op zoek naar meer rust, ruimte, vitaliteit

en balans daar waar mogelijk. 

bottom of page